Informatie

Kosten asbest verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest hangt af van meerdere factoren zoals;

 • het  type asbest;
 • de aanwezige ruimte om de asbest te verwijderen;
 • de noodzakelijke vorm van uitvoering;
 • materiaalgebruik.

Asbest laten verwijderen voor een ruimte tot 30 m² kost gemiddeld tussen
de € 1.100,- en € 1.600,-.

Het verwijderen van dakleien en golfplaten begint vanaf € 750,-

 • Wetgeving

 • Meting

 • Materiaal

Wat maakt de prijs voor het verwijderen van asbest zo hoog?
 1. De wet- en regelgeving op het gebied van asbestverwijdering is zeer streng. Om asbest te mogen verwijderen moet een bedrijf gecertificeerd zijn. EMT group is in het bezit van het certificaat behaald bij de organisatie Normec. Normec controleert ons regelmatig met onaangekondigde inspecties.
 2. Het materiaalgebruik voor asbestverontreiniging is kostbaar. Alle apparaten die wij gebruiken moeten regelmatig  worden gekeurd en gereinigd.
 3. Het afvoeren van asbesthoudendmateriaal is slechts op enkele locaties mogelijk. Daarbij moeten wij voldoen aan de nodige veiligheidseisen die extra kosten met zich meebrengen.
 4. Wanneer het asbest verwijderd wordt door komt een externe organisatie beoordelen of het asbest correct is verwijderd. Hier wordt meetapparatuur voor ingezet en gecontroleerd in een laboratorium.