Informatie

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product. Het bestaat uit gesteente met daarin mineralen met taaie en onbrandbare vezels.  De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar betekent. De gesteente is zeer sterk, werkt isolerend, is brandwerend en goedkoop om deze reden wordt dit product al sinds de oudheid gebruikt. In Nederland is asbest vanaf 1945 tot 1993 veel gebruikt in gebouwen, woningen en installaties.

 

Welke soorten asbest zijn er?

Serpentijn

Chrysotiel asbest

Voorbeeld Chrysotiel

Het type Serpentijn is wit van kleur. Dit soort komt veruit het meeste voor in Nederland. Van alle asbest die er in Nederland is, is zo’n 85 % witte asbest. Je herkent deze asbest aan de gekrulde vezel. Witte asbest is de minst schadelijke soort, maar let op, ook deze is schadelijk. Op onder andere wikipedia vindt u meer informatie over witte asbest.

 

 

 

Amfibool

Het type amfibool heeft verschillende kleuren, bruin, blauw, grijs, groen en geel. De bruine en blauwe asbest zijn ook gebruikt in Nederland. Deze zijn zeer gevaarlijk. Dit komt door de naaldvormige vezel. Als deze in het lichaam terecht komen probeert je lichaam deze te verwijderen. Doordat de naaldvormige asbest blijft haken in het lichaam kan het niet worden opgeruimd, waardoor er een tumor ontstaat.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk als de vezels vrijkomen. Dit kan gebeurt bijvoorbeeld door zagen, boren, schuren of wanneer het asbesthoudend materiaal breekt. De vezels zijn zo klein maar zweven dan door de lucht. Een asbestvezel kan in het lichaam komen via eten, drinken, via de huid en via de ademhaling. In veruit de meeste gevallen gebeurt dit via de ademhaling. Dat is ook meteen het meest schadelijk.

 

Wat gebeurt er als asbest wordt ingeademd?

Met name kleine vezels kunnen diep doordringen in de longen. Wanneer een relatief grote asbestvezel wordt ingeademd, kán deze door het natuurlijke afweersysteem worden tegen gehouden. Soms gebeurt dit niet en is het lichaam niet in staat om deze op een natuurlijke manier af te breken. De vezel is dan te klein om door de trilharen te worden weggesleept en te groot om te worden ingekapseld. In dat geval kan de vezel diep in de longen doordringen en schade aanrichten. Na vele jaren kan longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) ontstaan. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt krijgt kanker, dit hangt af van de hoeveelheid vezels.

 

Op letsel.info vindt u meer informatie over wat u moet doen als u asbest heeft ingeademd.

 

Heeft u vragen of wilt u asbest laten verwijderen neem dan contact met ons op.